کانال گرد از پیش عایق شدهALP Round System

کانال گرد از پیش عایق شدهALP Round System


• نصب و تعمیرات سریع

• جابجایی بسیار آسان و سبک

• کاهش شدید زمان اجرای کانال کشی

• استفاده از ابزاری ساده جهت برش با ضایعاتی نا چیز و نصب با هزینه بسیار پائین • عاری از حوادث ناگوار برای پیمانکاران در هنگام ساخت و نصب • قابل اجرا در اکثر پروژه ها با دامنه وسیعی از محصولات از جمله کانال و انواع اتصالات ، تبدیل و انشعابات . • کمترین تلفات انرژی جهت دستیابی به درجه حرارت مطلوب در داخل کانال . • ثبات درجه حرارت با استفاده از بهترین نوع عایق و درزبندی هوا • مصرف انرژی کمتر ، به دلیل کاهش چشمگیر تلفات بار سرمایی و یا گرمایی در داخل کانال حجم هوای مورد نیاز و همچنین مصرف برق دستگاهها کمتر شده و باعث کاهش مصرف انرژی در کل سیستم می گردد.