کانال بیمارستانی، کانال ازپیش عایق شده بیمارستانی ، جراحی

ALPactive230/80


ALPactive230/80

ابعاد پانل:

۴۰۰۰x1200 mm

ضخامت پانل:

۳۰ mm

دانسیته فوم:

۴۸ Kg/m3

جنس روکش داخلى:

سرامیک آنتى میکروبیال

جنس روکش خارجی:

آلومینیوم

ضخامت روکش:

۲۰۰/۸۰ microns

نوع سطح:

صاف / برجسته

وزن پانل:

Kg/m2 2,20

 untitled-9