سیستم فعال FLEX

سیستم فعال FLEX


1031305630321001b

کانال قابل انعطاف ضدمیکروبی:

کانالهای منعطف آلومینیومی با استفاده از تکنولوژی ALP ACTIVE با کیفیت بسیار بالا و مقاومت های کششی مناسب جهت تحمل فشار ۳۰۰۰ پاسکال و سرعت هوای ۳۰ متربرثانیه

1031306630321001b

تنوع محصولات:

- عایق شده ، عایق نشده

- پوشش داخلی ضد میکروب ACTIVE

- عایق:۲۰ میلیمتر ضخامت با مواد PET CLASS 1

1031307630321001b